Изпращане за печат

Когато файлът е подготвен за печат, съобразно техническите изисквания на Дигитална печатница S360, можете да изпратите архивирания файл на пощата на служителя, с който контактувате. При невъзможност за изпращане на големи файлове - използвайте директориите за споделяне.

За предпочитане е файловете за печат да бъдат във формат PDF (препоръчителен), съвместим със стандарт PDF/X-1a:2003, както и EPS, AI, PSD, CDR

Ако поръчката не е уточнена предварително със сътрудник на Студио за дигитален печат S360 в името на файла, вътре в него или в допълнителен текстов документ е необходимо да има следната информация:

• Името на вашата фирма;
• Име на човека, изпратил поръчката;
• Информация за обратна връзка. (При липса на информация за обратна връзка и неяснота в някой от параметрите на поръчката, тя не се изпълнява, докато не се уточни)
• Точното наименование на вида хартия, посочено в карнетките и сайта на Дигитално студио "S360".
• Вид на довършителните процеси след печат (ако има такива);
• Цветност за печат на изделието;
• Желан срок за изпълнение на поръчката. (Сроковете се съобразяват в зависимост от технологичната възможност за изпълнение на поръчката, но е задължително да се обадите за потвърждение на желания срок)

Проби се пускат по желание на клиента, а за всеки тираж над 10 листа при ефектни структурни картони и хартии пробата се пуска задължително. Тиражите се печатат след одобрение от страна на клиента. При нежелание от страна на клиента да одобри проба.

Дигитална печатница "S360" НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за грешки във файла и неговото съдържание, технически грешки при печат, несъответствие в цветовете и други.

Моля, не копирайте съдържание от тази страница! Уважавайте себе си, труда ни и напрегнете сивото си вещество.
В противен случай единственото, което ще спечелите е репорт за наказание на сайта Ви, поради нарушаване на авторски права!