Дигитален печат с XEROX DocuColor 5000

Основни преимущества

Новата цифрова пълноцветна печатарска машина XEROX DocuColor 5000 използвана от Студио за дигитален печат S360 се появява като резултат от многогодишния опит в успешни разработки на пълноцветни системи за високопроизводително отпечатване и обобщените знания за потребностите на съвременния пазар от полиграфска техника. DocuColor 5000 притежава идеалното съчетание на скорост, надеждност, качество на изображението и икономическа ефективност.

Какви са характерните особености на DocuColor 5000 ?

При създаването на пълноцветната цифрова машина за дигитален печат са били използвани добре представилите се технологии за пренасяне на тонер от модела DocuColor 250 и технологии за транспортиране на хартия и фиксиране на тонера от модела DocuColor 8000. В резултат на значителната модернизация на елементите на конструкцията и на механизмите е създадена нова машина с уникални характеристики.

Висока производителност
 • Повишена скорост при печат върху хартия с увеличено тегло;
 • По-широк диапазон на плътността на отпечатваните материали;
 • Значително увеличаване на скоростта при отпечатване на задачи, съдържащи до 4 различни типа хартия*
 • Автоматично двустранно отпечатване върху хартия с произволен формат до размери 488mm х 320mm

Качество при печат
 • Разделителна способност при отпечатване - 2400x2400 точки на инч;
 • Нови алгоритми за растеризиране;
 • Нови технологии за регистрация / компенсиране на изкривяванията на изображенията от фотоприемника;
 • Възможност за създаване от оператора на собствен каталог за типовете хартия;
 • Повишена точност на разполагане на изображения върху предната и задната страна на отпечатания материал
Надеждност
 • Увеличен интервал от време между повикванията на обслужващия инженер за сметка на увеличаване на броя от настройките от оператора и на възлите, заменяни от оператора;
 • Значително подобрени подсистеми за подаване и транспортиране на хартията;
 • Значителни подобрения в подсистемата за термично фиксиране на изображенията;
Изброените по-горе технологични изменения на конструкцията са позволили значително да се увеличи производителността на системата като цяло. Достъпът на оператора на цифровата печатарска машина до функции за оптимизиране на отпечатването върху различни носители в рамките на една задача и възможността за създаване на собствена библиотека за хартии, а също и възможността за изменение на настройките на параметрите на ксерографския процес позволяват да се постигне печат с максимално високо качество, особено при използване на хартия с увеличено тегло в задачата за отпечатване.

Особености на технологията на цифровото отпечатване

Отличителна особеност на цифровия принцип на отпечатване, използван в DocuColor 5000, е отсъствието на междинни етапи при изработването на изходната продукция - отпечатването на тиража се извършва непосредствено от компютъра. При това пробния отпечатък се изработва от същото оборудване, от което се отпечатва и основния тираж. Нанасянето на поправки и допълнения, възникнали в процеса на утвърждаване на пробния екземпляр, се извършва непосредствено от работното място на оператора, без необходимост от повтаряне на всички предварителни етапи.

При цифровия начин на отпечатване изображението се формира всеки път отново, преди да се пренесе на хартията, независимо от количеството на необходимите екземпляри. Това позволява да се отпечатват комплекти от издания с множество страници. Същият принцип лежи и в основата на променливата информация, когато всяко отпечване в тиража съдържа уникална информация.

Оперативността е още един важен показател за цифровия начин на отпечатване. За сметка на липсата на "труднопоглъщащи" технологични операции сроковете за изработване на тиражи от 1 екземпляр до няколко стотин копия са съкратени до минимум.

Качество при отпечатване

Ако за еталон за качество се приема офсетовия печат, то в огромния брой от случаите за потребителя на печатна продукция качеството при отпечатване от DocuColor 5000 е съпоставимо с качеството при отпечатване чрез офсетов печат. Използването на особеностите на технологията за електрографическо отпечатване в съчетание с дизайнерските решения позволява производство на изключителна полиграфска продукция с най-високо качество от машината DocuColor 5000.

Ключово преимущество е разделителната способност на DocuColor 5000 при отпечатване, осигуряваща по-точно възпроизвеждане на дребни подробности на изображението, например текст с дребен шрифт или векторни елементи. Това е възможно благодарение на използването на нова технология в подсистемата за формиране на изображение (VIXEL), състояща се от 32 лазера вместо двата, съществуващи в модела DocuColor 6060, и четирикратно намаляване на диаметъра на експониращото светлинно петно. Следваща стъпка в посока на повишаване на качеството при отпечатване е използването на нови алгоритми за растеризиране, включително алгоритъм за FM-растеризиране (стохастично растеризиране), който осигурява по-качествено възпроизвеждане на полутонове.Тази информация е достъпна благодарение на www.adcom.bg